Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Bielsku-Białej została założona w 1992 roku. Uczelnia prowadzi studia dzienne oraz zaoczne na kierunku INFORMATYKA. Absolwenci otrzymują tytuł zawodowy inżynier informatyk ze specjalnością: Systemy Informatyczne. Studia w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania rozpoczynają się w marcu lub październiku i obejmują 7 semestrów. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania posiada własny budynek w centrum Bielska-Białej. W budynku tym znajduje się: 5 laboratoriów komputerowych, biblioteka multimedialna, aula, sale wykładowe i ćwiczeniowe, hotel asystencki, restauracja i klub studencki oraz sala rekreacji dla studentów i pracowników.

Organizacja Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania

Rektor: prof. zw., dr hab. inż. Elżbieta Marecka

Kanclerz: prof. zw., dr hab. inż., dr n.e. Franciszek Marecki

Prorektor ds. edukacji: prof. nadzw., dr inż. Robert Bucki

Prorektor ds. nauki: prof. zw., dr inż., dr n.f. Piotr Marecki

Dziekan: prof. nadzw., dr hab inż. Krystian Kalinowski

Prodziekan: prof. nadzw., dr n.t. Monika Marecka

Kierownik Dziekanatu: inż. Wioleta Barzycka

ASI: prof. zw., dr inż., dr n.f. Piotr Marecki

Rada Samorządu Studenckiego Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania:

Przewodniczący Rady Samorządu Studenckiego WSIZ – Joanna Kolonko

Wiceprzewodniczący Rady Samorządu Studenckiego WSIZ – Krystian Duc

Sekretarz Rady Samorządu Studenckiego WSIZ – Kamil Dudek

Członek Rady Samorządu Studenckiego – Grzegorz Kamiński