Stypendia

Dokumenty zawierają pełną informację dotyczącą stypendiów i świadczeń przyznawanych w WSIZ.

 1. Dokument zawiera informacje ogólne dotyczące systemu stypendialnego w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania-Informacje ogolne
 2. Wniosek o przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów-Stypendium Rektora
 3. Formularz danych do wniosku o przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów-Stypendium Rektora -formularz
 4. Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego-Stypendium socjalne
 5. Wniosek o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych-Stypendium specjalne
 6. Wniosek o przyznanie zapomogi-Zapomoga
 7. Oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku-Oswiadczenie

Oferta edukacyjna

Dokumenty opublikowane na stronie Kancelarii stanowią aktualną oraz prawnie wiążącą ofertę edukacyjną Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Bielsku-Białej na rok akademicki 2015/2016.

 1. INFORMACJA o studiach niestacjonarnych na kierunku „Informatyka” – inżynierska/techniczna –
  Informacja_StudiaNiestacjonarne_inżynierskie
 2. INFORMACJA o studiach niestacjonarnych na kierunku „Informatyka” – licencjacka/uniwersytecka-
  Informacja_StudiaNiestacjonarne_Licencjackie
 3. INFORMACJA o studiach stacjonarnych na kierunku „Informatyka” – inżynierska/techniczna –
  Informacja_StudiaStacjonarne_inzynierskie
 4. INFORMACJA o studiach stacjonarnych na kierunku „Informatyka” – licencjacka/uniwersytecka –
  Informacja_StudiaStacjonarne_Licencjackie
 5. INFORMACJA o uznawaniu efektów uczenia się na kierunku „Informatyka” – inżynierska/techniczna –
  Informacja_UznawanieEfektówUczenia_inżynierskie
 6. INFORMACJA o uznawaniu efektów uczenia się na kierunku „Informatyka” – licencjacka/uniwersytecka –
  Informacja_UznawanieEfektówUczenia_Licencjat
 7. INFORMACJA o weryfikacji efektów uczenia się na kierunku „Informatyka” – inżynierska/techniczna –
  Informacja_WeryfikacjaEfektówUczenia_Inżynier
 8. INFORMACJA o weryfikacji efektów uczenia się na kierunku „Informatyka” – licencjacka/uniwersytecka –
  Informacja_WeryfikacjaEfektówUczenia_Licencjat
 9. INFORMACJA o wznowieniu studiów na kierunku „Informatyka” – inżynierska/techniczna –
  Informacja_WznawianieStudiów_inzynierskich
 10. INFORMACJA o wznowieniu studiów na kierunku „Informatyka” – licencjacka/uniwersytecka –
  Informacja_WznawianieStudiówLicencjackich

Oferta stypendialna

„Studia czy praca”- oferta Rektora WSIZ