Konkurs Graficzny WSIZ 2018

DLA KOGO: Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół średnich i studentów. Prace mogą być zgłaszane
przez indywidualnych uczestników. Osoby niepełnoletnie muszą posiadać zgodę opiekuna prawnego na udział w konkursie (patrz załącznik nr.2).

TEMAT: Tematem konkursu jest kalendarz naścienny na 2019 r. Projekt 12 miesięcy, w których główną uwagę skupią: technika i sposób opracowania typografi, kompozycja/układ i design przestrzeni, jak i wątki graficzne dopasowane do każdego z miesięcy. Treści kalendarza są dowolne. Praca może być poprowadzona jakimkolwiek sposobem – może być ilustracją, abstrakcją, historią, informatorem, zbiorem ciekawostek, mapą, atlasem, podręcznikiem, przewodnikiem, komiksem, zbiorem cytatów motywacyjnych lub pamiętnikiem.

  

TECHNIKA: Technika wykonania jest dowolna (grafika 2D, grafika 3D, fotografia, grafika warsztatowa, rysunek, malarstwo, rysunek techniczny, wycinanka itp.).
Przekazanie pełnego projektu następuje wyłącznie w formie cyfrowej, praca zapisana w formacie PDF najlepiej z wizualizacją, w jakości umożliwiającej wydruk (patrz załącznik nr.1).
 

OPŁATA: Nie ma opłaty za udział w konkursie.
  

JAK: Zgłoszenie pracy do Konkursu następuje wyłącznie poprzez przesłanie pracy konkursowej na adres mailowy: biurowsiz@gmail.com oraz krótki dwuzdaniowy opis pracy do dnia 25 listopada 2018 r. Nazwa pliku powinna
zawierać przynajmniej imię i nazwisko autora, tytuł pracy.
  

OD KIEDY:  od 1 października 2018 r.
 

DO KIEDY: do 25 listopada 2018 (do godziny 24:00)
 

ROZSTRZYGNIĘCIE: do 15 grudnia 2018.  Wyniki konkursu wraz z nazwiskami laureatów zostaną ogłoszone na stronie wsi.edu.pl oraz fbwsizbb
 

NAGRODA: nagrodami w Konkursie są nagrody rzeczowe, pierwsza o wartości 1600 zł, druga 720 zł, trzecia 600 zł.
  

Wszystkie szczegóły dotyczące warunków uczestnictwa w konkursie znajdują się w Regulaminie, który stanowi Załącznik nr.1.
 

Załącznik nr.1
Załącznik nr.2

Konkurs Programistyczny WSIZ 2018

DLA KOGO: Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół średnich i studentów. Udział w konkursie jest bezpłatny. Zainteresowani muszą zarejestrować się na konkurs (stworzyć konto na platformie codeforces.com i przekazać swój alias organizatorom konkursu na adres mailowy: biurowsiz@gmail.com).

FORMA: Konkurs składa się z trzech etapów. Na każdym z etapów uczestnicy rozwiązują zadania programistyczne, zbudowane specjalnie dla konkursu na platformie codeforces.com (szczegóły przebiegu konkursu znajdują się w Regulaminie konkursu, który stanowi załącznik nr.1).

CZAS TRWANIA KONKURSU: Daty poszczególnych etapów konkursu są następujące:
Etap 1: Sobota, 20 Października 2018r, godzina 16:00 – 18:00,
Etap 2: Sobota, 17 Listopada 2018r, godzina 16:00 – 18:00,
Etap 3: Sobota, 1 Grudnia 2018r, godzina 16:00 – 18:00.
 

ZWYCIĘZCY KONKURSU: Rozwiązania zadań są automatycznie testowane przez platformę codeforces.com w czasie trwania konkursu. Ostateczny ranking punktów (będący sumą wyników trzech etapów) wyłoni zwycięzców.
  

NAGRODY: Zwycięzcy konkursu otrzymują atrakcyjne nagrody rzeczowe (pierwsza o wartości 1600 zł, druga 720 zł, trzecia 600 zł).
 

ROZSTRZYGNIĘCIE: do 15 grudnia 2018.  Wyniki konkursu wraz z nazwiskami laureatów zostaną ogłoszone na stronie wsi.edu.pl oraz fbwsizbb
 

Wszystkie szczegóły dotyczące warunków uczestnictwa w konkursie znajdują się w Regulaminie, który stanowi Załącznik nr.1.
 

Załącznik nr.1