Grafika komputerowa 2D

(Opiekun: dr n.t. Monika Marecka, prof.nadzw. WSIZ)

Celem zajęć prowadzonych w ramach specjalności grafika komputerowa 2D jest rozwinięcie praktycznych umiejętności posługiwania się narzędziami grafiki rastrowej i wektorowej tj. Photoshop/Gimp, Ilustrator/Inkscape oraz Adobe InDesign, które mają służyć realizacji następujących zadań:

  • wizualizacja graficzna firmy (projekty logo, infografiki, znaki firmowe),
  • projektowanie i przygotowywanie do druku materiałów reklamowych (plakaty, kalendarze, katalogi, ulotki i wizytówki),
  • obróbka graficzna zdjęć (fotomalarstwo, kolarze artystyczne).

 

Grafika komputerowa 3D

(Opiekun: dr n.t. Monika Marecka, prof.nadzw. WSIZ)

W ramach praktycznych zajęć dydaktycznych prowadzonych na specjalizacji grafika komputerowa 3D nasi studenci realizują z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informatycznych m.in.:

  • projekty zlecone przez firmy zewnętrzne (wizualizacja marki, wizualizacja procesów produkcyjno-przemysłowych),
  • własne projekty autorskie (wizualizacje wnętrz i projekty architektury krajobrazu),
  • projekty zespołowe dotyczące wykorzystania grafiki 3D w edukacji i rozrywce.

ucząc się efektywnie wykorzystywać środowiska do projektowania grafiki 3D i tworzenia fotorealistycznych materiałów tj. Google SketchupBlender, ZBrush, XNormal, Substance Painter oraz Unity 3D.

Przykładem projektu wykonanego w grafice trójwymiarowej jest wirtualne studio tańca stworzone przez absolwentkę WSIZ Panią inż. Patrycję Pawletę. Autorka zaprojektowała i wykonała salę taneczną oraz modele 3D tancerzy, animując następnie ich ruchy, tak aby odpowiadały profesjonalnemu wykonaniu i służyły nauce tańca towarzyskiego.

Zainteresowanych szczegółami dotyczącymi treści dydaktycznych realizowanych na przedmiotach należących do specjalizacji zapraszam na strony poświęcone tymże przedmiotom, tj:

Wszystkich zainteresowanych studiami w zakresie grafiki komputerowej zapraszamy na strony poświęcone zasadom studiowania w WSIZ pod adresem Studia inżynierskie od października 2018 oraz na Studia podyplomowe od października 2018.