Koordynator do spraw współpracy międzynarodowej

dr inż. Robert Bucki

Erasmus Charter for Higher Education 2021-2027


  1. Erasmus Charter for Higher Education 2021-2027 – Erasmus Charter 2021-2027
  2. Karta Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego 2021-2027 – Karta Erasmusa 2021-2027

Akcje programu Erasmus+

W nowym programie Erasmus+ (na lata 2021-2027) WSIZ będzie chciała zaangażować się w następujące akcje:

  1. Akcja 1 (Akcja KA1) – Mobilność edukacyjna
  2. Akcja 2 (Akcja KA2) – Współpraca między organizacjami i instytucjami
  3. Akcja 3 (Akcja KA3) – Wsparcie rozwoju polityki i współpracy

Dokumenty związane z kartą ECHE

  1. Deklaracja polityki Uczelni dotyczącej wdrożenia programu Erasmus+EPS WSIZ
  2. Kompletny sylabus kursów, dla studentów przyjeżdżających z uczelni partnerskich – Sylabus WSIZ
  3. Katalog efektów kształceniaEfekty kształcenia
  4. Strategia przypisywania punktów ECTS przedmiotom dydaktycznym została opisana w zarządzeniu Dziekana z 19 lipca 2019r. – Zarządzenie punkty ECTS
  5. Kalendarz roku akademickiego 2020/2021Kalendarz WSIZ