Rektor prof dr inż,dr n.f. Piotr Marecki podjął decyzję o wprowadzeniu we wrześniu 2020r hybrydowego trybu pracy Uczelni, w ramach którego niektóre zajęcia dydaktyczne, zwłaszcza laboratoria i warsztaty będą odbywały się w salach laboratoryjnych na terenie budynku WSIZ. Biorąc pod uwagę dobro całej społeczności akademickiej WSIZ zastosowane zostały szczególne środki bezpieczeństwa, które mamy nadzieję pozwolą na kontynuację pracy w tym trybie również w kolejnych miesiącach nowego Roku Akademickiego 2020/2021. Szczegółowe zalecenia dotyczące bezpiecznego przebywania na terenie Uczelni zostały przedstawione w załącznikach do zarządzenia Rektora z dnia 20 sierpnia br t.: Rekomendacjach dla placówek edukacyjnych oraz w Podstawie naukowej rekomendacji dla placówek edukacyjnych.