Inauguracja Roku Akademickiego 2018/2019 odbędzie się 1 października 2018 r. o godz. 17 w Auli WSIZ przy ulicy Legionów 81 w Bielsku-Białej.

Tegoroczna Inauguracja jest nie tylko świętem otwierającym nowy rok akademicki na naszej uczelni ale również doskonałą okazją do poszerzenia wiedzy na temat relacji biznesowych z firmami z lokalnego rynku pracy.

Oficjalną część uroczystości rozpocznie przemówienie ustępującego Rektora WSIZ prof. dr hab. inż. Elżbiety Mareckiej, która przedstawi obecny stan uczelni i przekaże insygnia władzy Rektorowi – elektowi, prof. dr inż., dr n.f. Piotrowi Mareckiemu, który pokrótce przedstawi perspektywy rozwoju WSIZ. Następnie odbędzie się uroczysta immatrykulacja nowego rocznika studentów, którą uświetni występ chóru ECHO.

Zgodnie z tradycją uczelni, na koniec części oficjalnej odbędzie się pierwszy w danym roku akademickim inauguracyjny wykład, który poprowadzi dr inż. Aleksander Simon, prof. nadzw. WSIZ pt. „Systemy komórkowe piątej generacji, Internet rzeczy i Internet dotykowy”. Część oficjalną uroczystości zakończy ogłoszenie dwóch konkursów studenckich z grafiki i programowania.

Po części oficjalnej Inauguracji planowany jest bankiet dla zaproszonych gości.