Statut i Regulaminy Studiów

Dokumenty zawierające przepisy regulujące działalność Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Bielsku-Białej.

 1. Statut Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania-Nowy Statut WSIZ- przyjęty przez Senat 23 sierpnia 2019r.
 2. Regulamin studiów –Regulamin WSIZ

Zarządzenia Rektora

Dokumenty zawierają aktualne zarządzenia Rektora.

 1. Zarządzenie Rektora z dnia 12 kwietnia 2019r. w sprawie „„ustalenia godzin wolnych od zajęć dydaktycznych”-Godziny Rektorskie 4 maja 2019r.
 2. Zarządzenie Rektora z dnia 15 maja 2019r. w sprawie „wysokości opłat za usługi edukacyjne pobieranych od studentów i słuchaczy studiów podyplomowych rozpoczynających naukę w roku akademickim 2019/2020”-Opłaty za studia w roku 2019/2020
 3. Zarządzenie Rektora z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie „„ustalenia terminów sesji zaliczeniowo-egzaminacyjnej po semestrze letnim roku akademickiego 2018/2019”- Terminy sesji po semestrze letnim 2018/2019
 4. Zarządzenie Rektora z dnia 16 sierpnia 2019 r. w sprawie „Raportu samooceny WSIZ” –Powołanie zespołu opracowującego raport samooceny

Praktyki studenckie

Dokumenty zawierające porozumienia i wnioski z odbytych praktyk studenckich.

 1. Dokumenty dot. praktyk zawodowych dla studentów przyjętych przed październikiem 2018 Praktyki-studenci przed październikiem 2018
 2. Dokumenty dot. praktyk zawodowych dla studentów przyjętych w październiku 2018 Praktyki-studenci rocznik 2018/2019

Stypendia

Dokumenty zawierają pełną informację dotyczącą stypendiów i świadczeń przyznawanych w WSIZ.

 1. Dokument zawiera informacje ogólne dotyczące systemu stypendialnego w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania-Informacje ogolne
 2. Wniosek o przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów-Stypendium Rektora
 3. Formularz danych do wniosku o przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów-Stypendium Rektora -formularz
 4. Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego-Stypendium socjalne
 5. Wniosek o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych-Stypendium specjalne
 6. Wniosek o przyznanie zapomogi-Zapomoga
 7. Oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku-Oswiadczenie

Oferta edukacyjna

Dokumenty zawierające aktualną ofertę edukacyjną Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Bielsku-Białej na rok akademicki 2019/2020.

 1. Sylabusy do przedmiotów prowadzonych w WSIZ Sylabusy 2019.