Statut i Regulaminy Studiów

Dokumenty zawierające przepisy regulujące działalność Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Bielsku-Białej.

 1. Statut Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania-Statut WSIZ- przyjęty przez Senat 23 sierpnia 2019r.
 2. Regulamin studiów –Regulamin Studiów WSIZ
 3. Regulamin organizacyjny-Regulamin Organizacyjny WSIZ
 4. Regulamin pracy WSIZ- Regulamin pracy WSIZ

Raport Samooceny WSIZ 2019

Raport Samooceny WSIZ wraz z załącznikami.

 1. Raport Samooceny 2019r.-RS WSIZ 2019
  1. Załącznik 1 –Programy studiów- semestr zimowy 2019/2020

Zarządzenia Rektora

Dokumenty zawierają aktualne zarządzenia Rektora.

 1. Zarządzenie Rektora z dnia 12 kwietnia 2019r. w sprawie „„ustalenia godzin wolnych od zajęć dydaktycznych”-Godziny Rektorskie 4 maja 2019r.
 2. Zarządzenie Rektora z dnia 15 maja 2019r. w sprawie „wysokości opłat za usługi edukacyjne pobieranych od studentów i słuchaczy studiów podyplomowych rozpoczynających naukę w roku akademickim 2019/2020”-Opłaty za studia w roku 2019/2020
 3. Zarządzenie Rektora z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie „„ustalenia terminów sesji zaliczeniowo-egzaminacyjnej po semestrze letnim roku akademickiego 2018/2019”- Terminy sesji po semestrze letnim 2018/2019
 4. Zarządzenie Rektora z dnia 16 sierpnia 2019 r. w sprawie „Raportu samooceny WSIZ” –Powołanie zespołu opracowującego raport samooceny
 5. Zarządzenie Rektora z dnia 5 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia nowego Regulaminu Organizacyjnego WSIZ Regulamin Organizacyjny WSIZ

Praktyki studenckie

Dokumenty zawierające regulamin oraz porozumienia i wnioski z odbytych praktyk studenckich.

 1. Regulamin studenckiej praktyki zawodowej Regulamin Praktyka Zawodowa
 2. Dokumenty dot. praktyk zawodowych dla studentów przyjętych przed październikiem 2018 Praktyki-studenci przed październikiem 2018

Stypendia

Dokumenty zawierają pełną informację dotyczącą stypendiów i świadczeń przyznawanych w WSIZ.

 1. Regulamin stypendialny WSIZ Regulamin Świadczeń dla Studentów
  1. Formularz na stypendium Rektora-Formularz Rektora
  2. Formularz na stypendium socjalne-Formularz Socjalne Poniżej znajdują się podstawowe warunki ubiegania się o stypendium socjalne.
  3. Formularz na stypendium dla osób niepełnosprawnych- Formularz Stypendium dla osób niepełnosprawnych
   1. Formularz na stypendium dla osób niepełnosprawnych jako kontynuacja z poprzedniego semestru-Formularz Kontynuacja
   2. Formularz zmian mogących mieć wpływ na wymiar stypendium dla osób niepełnosprawnych-Formularz zmian dla osób niepełnosprawnych
  4. Formularz na zapomogi-Formularz Zapomoga

Oferta edukacyjna

Dokumenty zawierające aktualną ofertę edukacyjną Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Bielsku-Białej na rok akademicki 2019/2020.

 1. Sylabusy do przedmiotów prowadzonych w WSIZ SYLABUS_ZIMA2019_2020.