Statut i Regulaminy Studiów

Dokumenty zawierające przepisy regulujące działalność Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Bielsku-Białej.

 1. Statut Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania-Statut WSIZ
 2. Regulamin studiów –Regulamin WSIZ

Praktyki studenckie

Dokumenty zawierające porozumienia i wnioski z odbytych praktyk studenckich.

 1. Dokumenty dot. praktyk zawodowych dla studentów przyjętych przed październikiem 2018 Praktyki-studenci przed październikiem 2018
 2. Dokumenty dot. praktyk zawodowych dla studentów przyjętych w październiku 2018 Praktyki-studenci rocznik 2018/2019

Stypendia

Dokumenty zawierają pełną informację dotyczącą stypendiów i świadczeń przyznawanych w WSIZ.

 1. Dokument zawiera informacje ogólne dotyczące systemu stypendialnego w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania-Informacje ogolne
 2. Wniosek o przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów-Stypendium Rektora
 3. Formularz danych do wniosku o przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów-Stypendium Rektora -formularz
 4. Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego-Stypendium socjalne
 5. Wniosek o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych-Stypendium specjalne
 6. Wniosek o przyznanie zapomogi-Zapomoga
 7. Oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku-Oswiadczenie

Oferta edukacyjna

Dokumenty zawierające aktualną ofertę edukacyjną Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Bielsku-Białej na rok akademicki 2019/2020.

 1. Sylabusy do przedmiotów prowadzonych w WSIZ Sylabusy 2019.