Statut i Regulaminy Studiów

Dokumenty zawierające przepisy regulujące działalność Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Bielsku-Białej.

  1. Statut Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania-Statut WSIZ
  2. Regulamin studiów –Regulamin WSIZ

Stypendia

Dokumenty zawierają pełną informację dotyczącą stypendiów i świadczeń przyznawanych w WSIZ.

  1. Dokument zawiera informacje ogólne dotyczące systemu stypendialnego w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania-Informacje ogolne
  2. Wniosek o przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów-Stypendium Rektora
  3. Formularz danych do wniosku o przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów-Stypendium Rektora -formularz
  4. Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego-Stypendium socjalne
  5. Wniosek o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych-Stypendium specjalne
  6. Wniosek o przyznanie zapomogi-Zapomoga
  7. Oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku-Oswiadczenie

Oferta edukacyjna

Dokumenty opublikowane na stronie Kancelarii stanowią aktualną oraz prawnie wiążącą ofertę edukacyjną Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Bielsku-Białej na rok akademicki 2018/2019.