Programowanie układów ARM i AVR

W ramach zajęć dydaktycznych studenci budują i programują układy ARM i AVR oraz uczą się konfigurować zdalną kontrolę ich działania. Z wykorzystaniem dodatkowych czujników i urządzeń sterujących powstają urządzenia mogące m.in. służyć:

  • kontroli dostępu czy kontroli pracownika w pracy (w oparciu o czytnik kart RFID)
  • kontroli stężenia gazów w pomieszczeniach, pomiarowi temperatury oraz wilgotności powietrza (z wykorzystaniem sensorów analogowo-cyfrowych)
  • analizie napięcia i kontroli przepływu prądu (z wykorzystaniem przetworników analogowo-cyfrowych).

Praktyczne umiejętności nabyte w ramach zajęć z prowadzącymi przedmioty skojarzone z dziedziną programowania urządzeń mikrokontrolerowych mają zastosowanie zarówno w projektowaniu działania inteligentnych domów, skrzyżowań jak i w automatyzacji procesów przemysłowych.

Przykładem takiego systemu jest układ zaprojektowany i wykonany przez inż. Marka Paluszkiewicza, który ma za zadanie zdalne monitorowanie i kontrolowanie temperatury silnika elektrycznego. Poniżej schemat blokowy wykonanego układu oraz rzut okna aplikacji internetowej służącej zdalnemu sterowaniu pracy silników.

temperatura_sterowanie1

temperatura_sterowanie2