Przykładowe programy realizowane podczas zajęć

(dr n.f. Przemysław Stokłosa, prof. WSIZ)

Animowany Kompas

Program wyświetla informacje na temat położenia, pola magnetycznego oraz rysuje wykres położenia azymutu w czasie. Grafika została wykonana przez studentów.

  

Plik wykonywalny z kompasem w formacie apk znajduje się tutaj animowany kompas

Czujniki temperatury oraz wilgotności

Aplikacja monitorująca temperaturę oraz wilgotność w kilku pomieszczeniach. Program przedstawia aktualne dane oraz historię zmian poszczególnych parametrów.
Do pobierania danych z serwera program wykorzystuje bibliotekę Retrofit.