Specjalizacja Programowanie

W ramach cyklu przedmiotów, rozłożonych równomiernie w programie całych studiów, realizujemy program mający na celu wyrobienie profesjonalnych kompetencji w dziedzinie budowy „od podstaw” funkcjonalnych, nowoczesnych i atrakcyjnych aplikacji. Prowadzimy równoległy program w dwóch dialektach: dla osób o zainteresowaniach backendowych (w tym Androidowych) polecamy kursy prowadzone w języku Java, natomiast dla osób zainteresowanych front-endem (w tym webdesignem i grafiką internetową) polecamy kursy w Javascript/Typescript.
 • Bezpieczeństwo kompilowalnego języka z explicite typami (int, String, MyDataEntity)
 • Pełne zorientowanie obiektowe, właściwie orientujące programistę
 • Szybkość dorównującą C++
 • Bogata biblioteka standardowa (np. aplikacje graficzne, funkcje kryptograficzne, dostęp do warstwy sieciowej)
 • Ekosystem stabilnych bibliotek i frameworków do konstrukcji softwareu o znaczeniu korporacyjnym, np. Spring Framework
 • Wydajną integracja z warstwą bazodanową (Object-Relational-Mapping, Hibernate, JPA, JTA)
 • Możliwość tworzenia aplikacji samodzielnych uruchamialnych na wszystkich systemach operacyjnych, aplikacji Web (z wydajnym backendem Javy) i korporacyjnych, uruchamialnych na serwerach aplikacyjnych (Tomcat, JBoss), i aplikacji androidowych
 • Wydajny IDE (IntelliJ) umożliwiający bezproblemowy start przygody z Javą, jak również wsparcie dużych systemów informatycznych o znaczeniu korporacyjnym


Zajęcia zgrupowaliśmy w pięć semestralnych dedykowanych modułów. Dodatkowo, w ramach modułów nie dotyczących bezpośrednio programowania (np. Systemów Operacyjnych, Systemów Baz Danych, Projektowania Witryn Internetowych) dbamy o integrację z potrzebami studentów ukierunkowanych na programowanie (np. pokazując jak przygotowywać dedykowane serwery aplikacyjne, serwery baz danych, czy też jak „rozmawiać” z serwisami REST udostępnianymi przez aplikacje Javy lub Node.js).

Zajęcia zawsze są dostosowane do potrzeb studentów, i w grupach nie przekraczających 20 osób prowadzone są wielopoziomowo (uwzględniając również fakt, że część grup studentów może być ukierunkowana na inne technologie IT, np. na grafikę komputerową). W czasie zajęć część prezentacyjna stanowi ~ 1/3 całości, a pozostała część polega na wspieraniu indywidualnych postępów uczestników.

Oferujemy w pełni skonfigurowane środowiska programistyczne, również z możliwością dostępu zdalnego („z domu”). Kod „napisany” w trakcie zajęć jest dostępny publicznie.
Wszystkich zainteresowanych studiami z zakresu programowania zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą edukacyjną oraz procedurą rekrutacji na studia inżynierskie oraz na studia podyplomowe.

Semestr 1 : Podstawy

 • podstawy składni i konstrukcja prostych, krótkich programów
 • integracja z wydajnym środowiskiem programistycznym (JBrains IntelliJ Idea)
 • podstawy konstrukcji interfejsów graficznych, i oprogramowania podstawowych zdarzeń
 • korzystanie z obiektowych własności klas biblioteki standardowej Javy


Semestr 2 : Wydajna praca

 • efektywne wykorzystanie elementów biblioteki standardowej
 • Map<>, Set<>, i ich wykorzystanie dla własnych klas danych
 • zbiory i tablice z hashowaniem (HashSet, HashMap), i ich wykorzystanie
 • rozwiązywanie implementacyjnych  zadań programistycznych  (typu A, Division 2)
 • projektowanie funkcjonalnych interfejsów graficznych, w tym tabel.


Semestr 3 : Obiektowo-zorientowana architektura aplikacji

 • best-practices podziału aplikacji na funkcjonalne moduły
 • hierarchia obiektowa Javy/Typescript (implementacja interfejsów, rozszerzanie klas istniejących)
 • wykorzystanie bibliotek zewnętrznych, narzędzie Maven / npm
 • rozwiązywanie  zadań programistycznych  (typu greedy, brute-force, sortings,  B, Division 2)


Semestr 4 : Wydajna integracja z systemami baz danych

 • tworzenie/modyfikacja i praca z systemami baz danych w SQL (w dialekcie postgresql)
 • praca z typowym systemem baz danych (sklep dostępny na w3schools), konstrukcja zapytań SQL
 • zapytania złożone typu JOIN, klucze obce
 • mapowanie danych z klas Javy/Typescript na rzędy tabel SQL; narzędzia ORM (hibernate)
 • wykorzystanie JPA w implementacji Spring; praca na przygotowanych uprzednio szablonach Maven/Spring
 • best-practices tworzenia wielo-klienckiego dostępu do danych; zachowanie integralności, transakcyjność


Semestr 6 : Programowanie systemów korporacyjnych

 • podział aplikacji na warstwy dostępu do danych, logiki biznesowej i prezentacji
 • MVC w wersji Spring-a lub Node.js/express
 • kontrolery REST w Java Spring lub Node.js/express, współpraca z dynamicznymi aplikacjami Web (Angular 7)
 • tworzenie pakietów wdrożeniowych, i uruchamianie aplikacji na platformach aplikacyjnych (Wildfly, systemd, nginx, docker)Programowanie urządzeń mobilnych

(Opiekun: dr n.f. Przemysław Stokłosa, prof.nadzw. WSIZ)

Celem specjalizacji jest rozwinięcie umiejętności programowania urządzeń mobilnych a w szczególności tworzenia użytecznych i estetycznych aplikacji na platformę Android.
(Używane IDE – Android Studio, główny język programowania Java)
W ramach zajęć kursowych realizowane są następujące zagadnienia:

 • zapoznanie się z zestawem narzędzi do tworzenia aplikacji (Android SDK) – instalacja oraz konfiguracja,
 • konfiguracja emulatorów oraz urządzeń, na których będzie uruchamiany program (telefony, tablety),
 • budowa aplikacji (Aktywności/Fragmenty, Usługi), cykl życia, manifest programu, certyfikaty,
 • projektowanie interfejsu graficznego aplikacji,
 • aplikacja w oparciu o klasę ViewModel (wzorzec MVVM),
 • podstawy baz danych (Sqlite, Room Persistence Library),
 • wykorzystanie sensorów oraz urządzeń wbudowanych do telefonu (kamera, akcelerometr),
 • budowa aplikacji wykorzystującej system pozycjonowania oraz Mapy Google,
 • procesy oraz wątki w Androidzie,
 • klient HTTP dla Androida (Retrofit),
 • wprowadzenie do Firebase,
 • testowanie aplikacji, raportowanie błędów (Crashlytics),
 • dystrybucja aplikacji w Google Play.

Przykładowe programy realizowane podczas zajęć edukacyjnych znajdują się tutaj Programowanie mobilne- przykłady.

Wszystkich zainteresowanych kształceniem w zakresie programowania urządzeń mobilnych zachęcamy do zapoznania się z zasadami studiowania na WSIZ pod adresem Zasady studiowania lub na stronie Studia podyplomowe.

wildfly_logo_600px

spring-by-pivotalSpecjalizacja Programowanie

Zdobądź pracę swoich marzeń

Software tester

Będziesz przeprowadzał weryfikację prawidłowego działania oprogramowania i dbał o jego jakość.

Back-end Developer

Będziesz tworzył funkcjonalne aplikacje. Napiszesz logikę systemu, zadbasz o zaplecze serwerowe aplikacji oraz poprawną komunikację z bazami danych.

Software architect

Będziesz wybierał technologie, dbał o jakość kodu, określał kluczowe zależności i definiował niezbędne do zaimplementowania elementy systemu.