Grafika komputerowa 2D

(Opiekun: dr n.t. Monika Marecka, prof.nadzw. WSIZ)

Celem zajęć prowadzonych w ramach specjalizacji grafika komputerowa jest rozwinięcie praktycznych umiejętności posługiwania się narzędziami grafiki rastrowej i wektorowej tj. Photoshop/Gimp, Ilustrator/Inkscape, Adobe InDesign i AfterEffect. Ponadto, studenci uczą się wykorzystywać technologie internetowe i metody przetwarzania informacji multimedialnej do projektowania efektywnych komunikatów reklamowych i tworzenia atrakcyjnych form prezentacji informacji w Internecie. Specjalizacja przygotowuje studentów poprzez naukę technik graficznych do pracy w zawodzie grafika komputerowego m.in. w agencjach reklamowych, drukarniach i studiach fotograficznych.

Grafika komputerowa 3D

(Opiekun: dr n.t. Monika Marecka, prof.nadzw. WSIZ)

W ramach praktycznych zajęć dydaktycznych prowadzonych na specjalizacji grafika komputerowa studenci modelują, teksturują i animują obiekty scen i postaci do gier komputerowych oraz uczą się oprogramowywać logikę gry w środowisku popularnego silnika graficznego Unity 3D/Unreal 4.

Szczegóły dotyczące treści merytorycznych realizowanych w ramach zajęć laboratoryjno/warsztatowych można znaleźć pod poniższymi linkami:

Studenci uczą się efektywnie wykorzystywać środowiska do projektowania grafiki 3D i tworzenia fotorealistycznych materiałów tj. AutoCAD, Blender, ZBrush, XNormal, Substance Painter oraz Unity 3D.


Wszystkich zainteresowanych studiami w zakresie specjalizacji Grafika komputerowa zapraszamy na strony poświęcone zasadom studiowania w WSIZ pod adresem Studia inżynierskie od października 2019 oraz na Studia podyplomowe od października 2019.