architektura_baner

Komputerowe projektowanie architektury

(opiekun: dr n.t. Monika Marecka)

(AutoCAD/Google Sketchup+V-Ray/Blender+Cycles/Maya+Mental Ray)
Zajęcia prowadzone są w laboratorium komputerowym i obejmują zarówno tworzenie projektów przestrzennych elementów architektury krajobrazu tj. zagospodarowanie przestrzenne obszarów przeznaczonych pod inwestycje, z uwzględnieniem takich czynników jak geometria działki, ukształtowanie terenu oraz jej naturalne otoczenie, jak również projektowanie i aranżację wystroju wnętrz. W obu rodzajach projektów studenci wykorzystują wysokiej jakości tekstury i materiały dostępne m.in. w bibliotece www.cgtextures.com oraz w innych bezpłatnych repozytoriach, jak np. www.deviantart.com. W celu uzyskania dalece naturalnego efektu wizualnego stosujemy CrazyBump w celu stworzenia przestrzennych map tekstur, które następnie nakładamy na obiekty uwzględniając ich rzeczywisty rozmiar oraz konstrukcję.

Spis treści dydaktycznych

  1. Proporcje i wymiarowanie w architekturze
  2. Modelowanie elementów przestrzeni
  3. Rodzaje oświetlenia obiektów sceny
  4. Zaawansowane metody pracy z renderami
  5. Nakładanie materiałów i tekstur na obiekty
  6. Tworzenie dynamicznych obiektów w przestrzeni projektu
  7. Animacje funkcjonalności projektowanych obiektów i wnętrz 
Więcej na temat warunków studiowania na specjalizacji Grafika komputerowa dowiesz się na stronach oferta studiów inżynierskich od października 2019 oraz na oferta studiów podyplomowych od października 2019.