Samorząd Studentów WSIZ

    • Przewodniczący Rady Samorządu Studenckiego WSIZ – Michał Firszt
    • Wiceprzewodnicząca Rady Samorządu Studenckiego WSIZ – Oliwia Kubera-Szwed
    • Sekretarz Rady Samorządu Studenckiego WSIZ – Patryk Piela
    • Członek Rady Samorządu Studenckiego – Igor Godlewski

Dokumenty Samorządu Studentów WSIZ

________

Głównym celem Samorządu jest dbanie o interesy uczelni i jej studentów, stwarzanie dobrej atmosfery współpracy w środowisku studenckim i kształtowanie pozytywnych postaw społecznych.

Zasady, którymi się kierujemy w naszych działaniach

 

Wiedza

Studia są motywacją do dzielenia się wiedzą i drogą do sukcesu.

Pasja

Jeśli to, co robisz dzisiaj to prawdziwa pasja, to zawsze na to znajdziesz czas. Dzieląc się pasją mnożysz efekty.

Zaangażowanie

Prawdziwe zaangażowanie objawia się wtedy, gdy idziesz na całość i angażujesz się w to, co robisz i nie myślisz o tym, aby przestać.

Trud

Każdy trud i wysiłek włożony w rozwijanie swoich kompetencji zawodowych sprawia, że jesteś bliżej swojego celu.

Wytrwałość

Tylko wytrwale pracując nad sobą i swoimi umiejętnościami osiąga się realne rezultaty.