Imię i nazwisko (*)

Data urodzenia

Telefon

Adres email (*)

Tryb studiów (*)

Główne zainteresowania-specjalizacje

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Wstępna rejestracja daje prawo do korzystania z serwisów WSIZ przeznaczonych dla kandydatów na studia. Pełna rejestracja następuje w siedzibie WSIZ - ul. Legionów 81, Bielsko-Biała.