Relacja z uroczystej inauguracji roku Akademickiego 2014/2015, która odbyła się 3 października 2014 r w auli uczelni. W uroczystości brali udział członkowie Senatu, zaproszeni goście, aktualni studenci oraz absolwenci i osoby związane ze szkołą. Po uroczystościach Pani Rektor zaprosiła obecnych na Inauguracji gości na poczęstunek do sali Senatu WSIZ.