Zgodnie z misją naszej uczelni i respektując wydane w dniu 23 marca 2020r. przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 511 ze zm.) Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania kontynuuje prowadzenie zajęć wykładowo/ćwiczeniowych z wykorzystaniem technologii informatycznych do kształcenia zdalnego. Zajęcia odbywają się cyklicznie, co tydzień w terminach zgodnych z harmonogramem zajęć. Tym samym nie ulega zmianie termin zakończenia semestru letniego 2019/2020.