Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Bielsku-Białej została założona w 1992 roku.

Uczelnia prowadzi studia dzienne oraz zaoczne na kierunku INFORMATYKA ze specjalizacjami: Grafik komputerowy, Programista, WebDeveloper, Administrator sieci oraz E-marketing. Absolwenci otrzymują tytuł zawodowy inżynier informatyk ze specjalnością: Systemy Informatyczne.

Studia w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania rozpoczynają się w marcu lub październiku i obejmują 7 semestrów nauki. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania posiada własny budynek w centrum Bielska-Białej. W budynku tym znajduje się: 6 laboratoriów komputerowych, biblioteka multimedialna, aula, sale wykładowe i ćwiczeniowe, hotel asystencki, klub studencki oraz sala rekreacji dla studentów i pracowników.

Organizacja Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania

Rektor: prof, dr inż., dr n. f. Piotr Marecki

Kanclerz: prof. dr hab. inż., dr n.e. Franciszek Marecki

Prorektor ds. edukacji: dr inż. Robert Bucki, prof.WSIZ

Dziekan: dr n.t. Monika Marecka, prof.WSIZ

Pełnomocnik Rektora ds. Staży i Praktyk studenckich: dr n.f. Przemysław Stokłosa, prof.WSIZ

Kwestor: mgr Stanisław Gajda

Rada Samorządu Studenckiego Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania:

Przewodniczący Rady Samorządu Studenckiego WSIZ – Maciej Lasek

Wiceprzewodniczący Rady Samorządu Studenckiego WSIZ – Emilia Okińczyc

Sekretarz Rady Samorządu Studenckiego WSIZ – Filip Pieronkiewicz

Członek Rady Samorządu Studenckiego – Tomasz Rus